Sri Chinmoy i Światowy Komitet Pokoju

Światowy Komitet Pokoju, inspirowany przez duchowego przywódcę Sri Chinmoy'a, jest jednym z wielu ruchów religijnych związanych z filozofią i religiami Wschodu. Ruchy tego typu rozszerzają swoją działalność w Polsce i na świecie. Czym jest spowodowana ta entuzjastyczna pogoń za tym, co orientalne?

Odpowiedzi jest wiele. Przede wszystkim poszukiwaniem przez współczesnego człowieka gotowych recept na skomplikowane życie oraz łączność ze światem duchowym szybko i bez wysiłku. Tak przedstawia świat, w którym wszystko jest możliwe do osiągnięcia - guru Sri Chinmoy.

Chinmoy Kumar Ghose urodził się w małej wiosce Shakpura we Wschodnim Bengalu (Bangladesz) w 1931 roku. Był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. W 1944 roku, po śmierci obojga rodziców, wstąpił do Sri Aurobindo Ashram - duchowej wspólnoty leżącej blisko Podicherry w południowych Indiach. Tam spędził 20 lat na duchowych praktykach, wliczając w to długie godziny medytacji, ćwiczeń, pisania poezji, esejów oraz duchowych piosenek. 

Jako nastolatek miał wiele głębokich wewnętrznych doświadczeń, w czego konsekwencji osiągnął zaawansowane stopnie medytacji. W 1964 roku przeprowadził się do Nowego Jorku i zajął stanowisko urzędnika w konsulacie Indii w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na początku lat 60. Sri Chinmoy rozpoczął prowadzenie grupy medytacyjnej. W 1970 roku założył wspólnotę Sri Chinmoy Center, propagującą medytację i fizyczną sprawność jako myśl wewnętrznego pokoju. Jednak samo prowadzenie Komitetu nie jest jasne ani świetliste.

Aspiracje, twórczość i... podnoszenie ciężarów
Sri Chinmoy tak mówi o swoich aspiracjach: Naszym celem jest iść od jasnego do jaśniejszego i najjaśniejszego, od wysokiego do wyższego i najwyższego. Nawet tam najwyżej nie ma końca rozwoju. Sam bóg jest w każdym z nas i w każdym momencie bóg przekracza swoją własną rzeczywistość.

Dzisiaj Sri Chinmoy jest duchowym przewodnikiem i ma swoich wyznawców w 60 krajach świata. Zachęca ich do życiowej równowagi, która wcielana jest do dyscypliny modlitwy i medytacji wraz z dynamizmem współczesnego świata.

Życie Sri Chinmoy'a jest wyrazem niemal nieograniczonych zdolności twórczych. Sięgają one muzyki, poezji, malowania, literatury, a nawet sportu. Większość guru dąży do podnoszenia swojej świadomości, zaś dla Sri Chinmoy'a kluczem do oświecenia jest... podnoszenie ciężarów.

Niezwykłe rekordy guru
W 1988 roku w centrum sklepu w Kalifornii 57-letni wówczas guru podniósł dwóch 49-letnich mężczyzn. Prasa twierdziła, że ma on jeszcze większe dokonania. Sam Chinmoy zapewnia, że podniósł na ułamek sekundy: czołg, samoloty, helikoptery, żaglówki, samochody, ciężarówki, słonia i 700 ludzi, pojedynczo lub w grupach.

Sri Chinmoy słynie też z innych niezwykłych dokonań. Według jego rzeczników komponuje (6 000 piosenek), pisze (750 książek i 17 000 wierszy) oraz maluje (140 000 obrazów) [1]. Czasami łączy swoje talenty. 

Kiedyś ponoć w ciągu dwóch godzin (oczywiście według jego zespołu prasowego) podniósł 40 000 funtów, potem zaś dał koncert, grając na wielu instrumentach. Gra na 25 instrumentach, włącznie z wiolonczelą, organami i fletem. Jego sława przyciąga ludzi, zaś pokazywane sztuczki nieprzypadkowo pomagają w większej sprzedaży książek i kaset.

Głód sławy
Mr Chinmoy wcale nie jest człowiekiem skromnym, jeśli chodzi o swoje dokonania. Lubi, gdy się go chwali, mówi o nim czy pisze. Centrum Sri Chinmoy'a ma grupę dziennikarzy odpowiedzialnych za informowanie mediów o występach guru. W staraniach, by zdobyć uznanie swojego lidera, są oni niedoścignieni. Opisują go choćby jako Atlasa podtrzymującego świat.

Bill Clark, który potwierdził wyczyny guru dla Międzynarodowej Federacji Ciężarów, powiedział: Dziennikarze Sri Chinmoy 'a ścigali mnie nieustannie przez tygodnie, szukając potwierdzenia dla wyczynów guru. Musiałem w końcu wydać certyfikat potwierdzający podnoszenie, by się ode mnie odczepili.

Komitet Pokoju
Choć Komitet Pokoju założony przez Sri Chinmoy'a deklaruje przekonanie o równości wszystkich religii, to przystąpienie do niego nie wiąże się z koniecznością porzucenia swojego dotychczasowego wyznania. Fakt stania się członkiem Komitetu uznawany jest za wstąpienie na ścieżkę rozwoju duchowego. Adeptów obowiązuje między innymi:


- wegetarianizm,
- zakaz picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków,
- celibat.

Uczniowie Sri Chinmoy'a medytują codziennie minimum 15 minut (rano i wieczorem), jak również modlą się i mantrują. Powinni ponadto brać udział w pracy na rzecz lokalnego ośrodka ruchu, a równocześnie prowadzić normalne życie w społeczeństwie. Medytacja uznawana za metodę treningu duchowego ma doprowadzić jej adeptów do odkrycia w sobie Boga, o którym Sri Chinmoy mówi, że jest jednocześnie osobowy i bezosobowy, a jeden jego aspekt ułatwia dotarcie do drugiego. Członkowie Komitetu wierzą też w reinkarnację.

Swą naukę Sri Chinmoy propaguje poprzez różnorodne działania: prowadzenie kursów medytacji, organizowanie wykładów, zjazdów, seminariów, a także poprzez literaturę, muzykę, sztukę i sport. Członkowie Komitetu Pokoju, oprócz spotkań medytacyjnych, przygotowują imprezy artystyczne, prowadzą działalność kulturalną i sportową.

Szczególnie głośne są organizowane przez nich biegi pokoju i koncerty pokoju. W ruchu promuje się sprawność fizyczną poprzez rozmaite zawody sportowe, takie jak: podnoszenie ciężarów, pływanie, wyścigi rowerowe, gra w tenisa itp. Popularne motto ruchu brzmi: "Biegnij i stawaj się" (Run and Become).

Wyznawcy guru w Polsce
W Polsce pierwszy uczeń Sri Chinmoy'a pojawił się w 1973 roku. Jego próby organizowania wykładów i spotkań nie zostały wtedy uwieńczone powodzeniem. Dopiero przyjazd w 1992 roku Nikunja Ebnera zapoczątkował intensywną działalność Komitetu w Polsce.

W tym samym roku odbył się w Warszawie koncert pokoju, a rok później bieg pokoju. W 1992 roku Komitet Pokoju Sri Chinmoy'a został zarejestrowany jako stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie.

Członkowie stowarzyszenia spotykają się raz w tygodniu na wspólnych około dwugodzinnych medytacjach. Obecność na nich jest obowiązkowa. Wszyscy uczestnicy ubrani są na biało (kobiety noszą sari). W sali medytacyjnej znajduje się mały ołtarzyk ze zdjęciem Sri Chinmoy'a ozdobionym kwiatami i kadzidłami.

Ruch nie posiada własnych ośrodków, a spotkania członków odbywają się w mieszkaniach prywatnych. Liczbę uczniów Sri Chinmoy'a w Polsce określa się na około 50 osób.

ks. Grzegorz Daroszewski

PRZYPISY:
1. dane zróżnicowane z zależności od źródła.

Tekst opracowany na podstawie książki ks. bp. Zygmunta Pawłowicza "Sekty w Polsce" oraz tłumaczeń mgr Oli Nalborskiej z amerykańskich stron internetowych Komitetu.

Sekty i Fakty - nr 14 3/2002