Regulamin

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
Serwis - serwis internetowy działający pod adresem katolicki.net i/lub diecezja.eu i/lub katoogle.pl i/lub trafiony.com i/lub katolicki.eu oraz aplikacji mobilnych "Katolicki", "ArchiKraków", "MODLITWA INTERAKTYWNA", "Katoogle" oraz "OTUCHA"

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 86 o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6791917659, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google
Google Analytics
Google AdSense
Google AdWords
Google Play
Google+
Facebook
Twitter
Instagram
AddThis
Youtube

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na dole strony w materiale video.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

§ 1 - ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy portalu znajdującego się pod adresem katolicki.net, serwisów znajdujących się pod adresami diecezja.eu, katoogle.pl, trafiony.com, katolicki.eu oraz aplikacji mobilnych "Katolicki", "ArchiKraków", "MODLITWA INTERAKTYWNA", "Katoogle" oraz "OTUCHA", zwanego dalej Katolicki.net

2. Katolicki.net jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 86

3. Opiekę nad Katolicki.net sprawują:
- w pierwszej kolejności Moderatorzy
- jako druga instancja Junior Administratorzy
- jako trzecia instancja Administrator
- jako czwarta instancja Komisja składająca się z: Opiekuna Duchownego portalu Katolicki.net, który jest kapłanem, drugiego Kapłana oraz Administratora portalu Katolicki.net

4. Uczestnikiem Katolicki.net może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz młodsza w imieniu której Rodzice lub Opiekunowie Prawni zaakceptowali niniejszy Regulamin. Rejestracja w Katolicki.net oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego Regulaminu

6. W przypadku zmian w Regulaminie, informacja o tym zostanie wysłana pocztą e-mail do zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownicy nie akceptujący zmian będą zobowiązani do wyrejestrowania się z Katolicki.net

7. Rejestracja w Katolicki.net jest dobrowolna. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrejestrować się. Rejestracja wymaga podania podstawowych danych, niezbędnych do użytkowania Katolicki.net. Archiwizujemy adresy IP i stosujemy mechanizm „cookies”, używając go do zapamiętania informacji o użytkownikach w celu zapewnienia bezpieczeństwa Katolicki.net

8. Właściciel Katolicki.net oraz osoby obsługujące nie biorą odpowiedzialności za treści wpisane przez użytkowników. Treści te są indywidualnymi opiniami użytkowników, którzy je napisali. Żaden użytkownik nie jest uprawniony do zabierania głosu w imieniu jakiegokolwiek Kościoła, Episkopatu, ani żadnej innej Instytucji

9. Użytkownicy są zobowiązani do dokonywania wpisów zgodnie z tematem w jakim piszą. Wpisy dokonane nie na temat będą przenoszone do właściwego działu lub usuwane. Usuwane mogą być również wpisy niezrozumiałe lub zawierające poważne błędy stylistyczne i/lub ortograficzne. Dotyczy to również materiałów graficznych załączonych do wpisu.

10. Katolicki.net działa w duchu nauki Kościoła Rzymskokatolickiego

 

§ 2 - OSTRZEŻENIA I KARY

11. Konta Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obrażających inne osoby, nie zachowujące kultury osobistej będą usuwani, a ich adres IP blokowany

12. Decyzje Administratorów, Junior Administratorów i Moderatorów będące w ich kompetencji oraz decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

 

§ 3 - POLITYKA PRYWATNOŚCI

13. W momencie rejestracji lub wpisania własnych danych osobowych do jakiegokolwiek formularza, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

14. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia.

15. Administratorem bazy danych jest Parafia Matki Bożej Zwycięskiej.

16. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach wysyłania informacji, ogłoszeń, marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w dowolnym serwisie lub aplikacji mobilnej.

17. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. 

§ 4 - ZAKOŃCZENIE

18. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy polskiego prawa, nauki Kościoła Rzymskokatolickiego oraz postanowienia Komisji

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2012 roku i jest ważny do czasu ukazanie się nowego 

 


Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.