17 maja 2006 - Msza św. na Wawelu z okazji Jubileuszu 25-lecia

Mszę Świętą celebrował ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz z ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, biskupem Józefem Guzkiem (również obchodzącym Jubileusz 25-lecia kapłaństwa) oraz ówczesnym Rektorem Seminarium Duchownego i kapłanami, którzy obchodzą Jubileusz 25-lecia posługi.