11 lipca 2006 - Dzieci wyjeżdżają na kolonię parafialną do Gołkowic