11-24 lipca 2006 - Foto-Kalejdoskop z Kolonii w Gołkowicach