6 marca 2007 - Wizytacja kanoniczna ks. bp Józefa Guzdka w gimnazjum