16 maja 2007 - Msza Jubileuszowa 25-lecia kapłaństwa ks. Łędzkiego