17 maja 2007 - 26 Rocznica Święceń Kapłańskich ks. prob. Grzegorza