26 czerwca 2010 - Dzieci żegnają ks. proboszcza Grzegorza Szewczyka