21 września 2013 - Wycieczka do Zakopanego

W sobotę 21 września 2013, pod opieką ks. Piotra i Sióstr, odbyła się wycieczka do Zakopanego. Uczestniczyli w niej ministranci i scholanki.

FOT. Piotr Witkoś