9 marca 2014 - Wizytacja Kanoniczna

Wizytacji kanonicznej dokonał ks. biskup Damian Muskus.

FOT. Tomasz Sitko i Piotr Ładoś