6 grudnia 2014 - Bajka i wizyta św. Mikołaja

FOT. Alicja Ładoś