14 marca 2015 - Bierzmowanie

Sakramentu Bierzmowania udzielił biskup Damian Muskus.

FOT. Alicja Ładoś