2 kwietnia 2015, Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

FOT. Alicja Ładoś