4 kwietnia 2015, Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

FOT. Robert Witkoś