13 kwietnia 2017, Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej


FOT. Kamil Główczak