Siostra Małgorzata Burek - Przełożona Wspólnoty Sióstr

Siostra Małgorzata była Matką Przełożoną u nas od sierpnia 2009 do lipca 2012 roku.