4 Niedziela Adwentu

1. Dziś IV niedziela adwentu. Spowiedź dziś tylko do godz. 13:00. Przy głównym wyjściu z kościoła przygotowane jest przez młodzież oazową sianko na stół wigilijny. GRATIS!

2. We wtorek 24 XII. WIGILIA Bożego Narodzenia. Msza św. tylko o godz. 6:30 OSTATNIE RORATY. SPOWIEDŹ w WIGILIĘ tylko do godz. 8:00. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Na stole zapalmy świecę Caritas "Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom". Wieczerzę rozpocznijmy od śpiewu Kolędy "Wśród nocnej ciszy..." Następnie należy odczytać opis narodzenia Pana Jezusa wg Ewangelii św. Łukasza. Po wspólnej rodzinnej modlitwie jest czas na składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Niechaj tym chwilom towarzyszy wzajemne pojednanie i życzliwość. Po wieczerzy śpiewajmy jeszcze kolędy. Zgodnie z tradycją zachęcamy, aby w wigilię zachować abstynencję od pokarmów mięsnych. Teksty modlitw przy stole wigilijnym zamieszczone zostały na opakowaniu opłatków.

3. Pół godziny przed pasterką modlitwa oczekiwania przy żłóbku betlejemskim. Zapraszamy także wszystkich, którzy podjęli modlitwę Duchowej Adopcji dziecka poczętego, będzie to równocześnie zakończenie podjętych zobowiązań. O godz. 24:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. zwana „PASTERKĄ”. Tradycyjnie ofiary na „Pasterce” przeznaczone są na ratowanie życia nienarodzonych.

4. W kaplicy przy ul. Goryczkowej będzie także odprawiona „Pasterka” o godz. 22:00. Z tej Mszy św. skorzystają osoby starsze, którym trudno przyjść do naszego Kościoła.

5. W środę 25 grudnia UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA - Msze św. wg porządku niedzielnego: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. W kaplicy przy ul.Goryczkowej 8:00 i 11:00. Składka tego dnia świątecznego przeznaczona jest od wielu lat na katedrę rzymską Św. Piotra tzw. „świętopietrze”

6. W czwartek 26 grudnia drugi dzień świąt - Uroczystość św. Szczepana, męczennika. Msze św. jak w niedziele 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. Ofiary na tacę w tym dniu są przeznaczone na Uniwersytet Papieski św. Jana Pawła II w Krakowie.

7. W piątek święto św. Jana Apostoła. Na wieczornej Mszy św. poświęcenie wina.

8. W sobotę święto Świętych Młodzianków, męczenników

9. W niedzielę św. Rodziny 29 grudnia o godz. 12:00 wspólna Msza św. jubileuszowa Małżeństw. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii.

10. Polecamy prasę świąteczną. Znajdziemy wiele dobrych artykułów. Na stoliku z prasą wyłożone są także teksty Modlitwy SŁOWEM BOŻYM.

11. Przeżyjmy Święta Bożego Narodzenia w atmosferze rodzinnej miłości, pamiętajmy o chorych i samotnych, pomagajmy biedniejszym, obdarzajmy się wzajemnie życzliwością.


Tradycyjna Kolęda w naszych rodzinach rozpocznie się od piątku 27 grudnia. Plan kolędy jest wywieszony w gablocie kościelnej oraz zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii. Na stoliku z prasą są wyłożone kartki z planem kolędy. Celem kolędy jest wspólna modlitwa w rodzinie, błogosławieństwo na progu Nowego Roku oraz nawiązanie bliższego kontaktu duszpasterskiego kapłanów z wiernymi. Prosimy wszystkich domowników, którym obowiązki na to pozwolą, aby starali się być obecni w domu w czasie kolędy. Przygotować na kolędę należy: krzyżyk, wodę święconą i kropidło. W naszym kościele pod chórem, jest umieszczone naczynie z wodą świeconą. O terminie wizyty kapłana, będą zawiadamiać ministranci z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy o wyrozumiałość na wypadek pomyłek czy niedopatrzeń ze strony ministrantów, którzy nie zawsze dobrze znają teren parafii. W razie potrzeby prosimy o udzielenie właściwej informacji. O planowanej wizycie duszpasterskiej będziemy informować także z ambony w każdą niedzielę. Mamy prośbę odnośnie ministrantów, aby nie musieli oczekiwać w czasie trwania kolędy w naszych domach na zewnątrz - szczególnie gdy jest zimno... Prosimy, aby zauważyć ich piękną posługę przy ołtarzu w naszym Kościele.