3 Niedziela Wielkiego Postu

1. Msze św. dzisiaj jak w niedziele pod warunkiem nie większej ilości uczestników niż 50 osób, według postanowień i zaleceń Organów państwowych i Episkopatu. Szczegóły w Dekrecie Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i informacjach parafialnych odczytanych na początku Mszy św. Wszystkie te dokumenty (dekret poniżej) zostały umieszczone na parafialnej stronie internetowej oraz wywieszone w gablotach na ścianie wieży przed wejściem do kościoła.

2. W tygodniu codziennie odprawiamy Msze św. w zamówionych intencjach. Prosimy usilnie, aby w nich uczestniczyli Ci którzy zamówili intencję w danym dniu. Oczywiście w liczbie nie większej niż 50 osób.

3. W czwartek 19 marca Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

4. W piątek 20 marca trzeci miesiąca dzień czci Bożego Miłosierdzia.

5. Zapraszamy do stolika z prasą religijną. Wyłożone tam są również teksty Modlitwy SŁOWEM BOŻYM.

6. Na dalsze dni Wielkiego Postu życzymy wszystkim wierności postanowieniom wielkopostnym i obfitych łask Bożych.


Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski