Ważne informacje!

Drodzy Parafianie!

W tym trudnym czasie zagrożenia kierujmy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością.

1. Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

2. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Arcybiskup Metropolita Krakowski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br., apelujemy do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary oraz grzechem, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów (telewizji, radia i Internetu) oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

3. Prosimy, jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą TYLKO wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo prosimy, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone dla naszego wspólnego dobra, aby powstrzymać falę kolejnych zachorowań.

4. Prosimy, aby w pogrzebach na naszym cmentarzu przy ul. Zawiłej, uczestniczyła TYLKO najbliższa rodzina osoby zmarłej.

5. Nasza parafialna świątynia pozostanie otwarta, aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi /Ksiądz będzie w konfesjonale 30 minut przed Mszą Świętą/.

Przebywając w kościele pamiętajmy o odległości kilku metrów między osobami.

6. Zawieszamy, do odwołania, spotkania formacyjne wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.

7. Odwołujemy wszystkie zaplanowane Drogi Krzyżowe (w piątki i niedzielę) i Gorzkie Żale (w niedzielę). Zachęcamy do prywatnego odprawiania tych nabożeństw w domu.

8. Pragniemy uspokoić, że kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii dokładnie myją ręce płynem dezynfekującym i kierują się zasadami higieny.

9. Jednocześnie stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.

10. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą.

11. Kancelaria parafialna nieczynna, sprawy bardzo ważne i pilne prosimy zgłaszać telefonicznie.

12. Liturgia z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesiona zostaje na termin późniejszy.

13. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

14. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

15. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania, również w naszych domach, suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

16. Prosimy o przekazanie tych informacji swoim znajomym, sąsiadom i ludziom starszym, którzy nie korzystają z przekazu elektronicznego.