5 Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś Msze św. jak w każdą niedzielę; kościół 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00, kaplica 8:00, 11:00, 16:30. Zgodnie z dekretami i zarządzeniami władz państwowych nie odprawiamy nabożeństw wielkopostnych nadal w kościołach. Zachęcamy do modlitwy tekstami Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej w gronie rodziny Odwołana jest także dzisiejsza, parafialna DROGA KRZYŻOWA ulicam Parafii.

2. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy św. dla wszystkich wiernych. A to oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęca także do skorzystania z możliwości, jaka dają przepisy Kościoła, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Przypomina również, aby znak pokoju przekazywać przez skinięcie głowy, bez podawania ręki. W kościołach na Mszy św. zarówno w niedziele, jak i w tygodniu uczestniczyć może maksymalnie 5 osób (oprócz sprawujących posługę). Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby, które zamówiły w danym terminie Mszę św. Wejście główne kościoła jest otwarte przez cały dzień. Zabezpieczone kratą. Można wejść na indywidualną modlitwę bez ograniczeń. Zachęcamy!

3. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca.

· W I czwartek Msze św. 6:30 i 18:00 Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania w Kościele

· W I piątek w KOŚCIELE: Msze św. 6:30 i 18:00

ADORACJA Najśw. Sakramentu od godz. 16:00 i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Spowiedź: rano od 6:00 i po południu od 17:00 z zachowaniem uczestniczenia w tym Sakramencie jak w Mszy św. (5 osób). Po opuszczeniu kościoła przez kolejnego penitenta może wejść następny. Wejście do kościoła od strony krzyża misyjnego. W czasie Mszy św. nie spowiadamy. · W KAPLICY przy ul. Goryczkowej Msza św. o godz. 8:00. Spowiedź od 7:30 (w spowiedzi jak i Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób).

4. W sobotę I sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 6:30 i wieczorna o 1800. W kaplicy o 8:00.

Chorych stałych odwiedzimy od 8:30. Proszę o zgłoszenie do piątku chorych dodatkowych najlepiej telefonicznie. Będzie to już wizyta przedświąteczna.

5. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenia palm z procesją nie będzie. Jedynie poświęcenie palm tylko przeznaczonych na popiół na środę popielcową.

6. Wskazania dotyczące przebiegu Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.

7. Celebracja Pierwszej Komunii św., rocznic i bierzmowania będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Są to ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa dla zapewnienia bezpieczeństwa.

8. Zapraszamy do stolika z prasą. Wyłożono tam także teksty MODLITWY SŁOWEM BOŻYM.