Maryjo Tyś płomieniem miłości

Maryjo Tyś płomieniem miłości 
Mała iskra miłości Twej wywoła pożar
a jej pragnienie w sercu tęsknotę roznieci
dzięki Ci o Pani za bezcenny dar
który duszę każdego człowieka rozświeci 

Tyś dobroci kluczem serce otworzyła
inne me spojrzenie na świat i bliźniego
Boś Ty je Maryjo na lepsze zmieniła
łatwiej mi zrozumieć człowieka każdego

To w każdym stworzeniu pragnę ujrzeć Boga
zobaczyć co dobre to co złe odrzucić
a Ty mi wskazujesz jaka wiedzie droga
do Twojego serca by go nie zasmucić

Twej miłości płomień ogrzeje każdego
nieważne bogactwo ,tytuły, zasługi 
przytulisz do serce człowieka biednego
nie opuścisz nawet niewiernego sługi 

Rozkruszysz i zburzysz mur obojętności
co dla swej wygody bezmyślnie zbudował
Ty wybaczasz ludziom ich niegodziwości
obdzielisz łaskami którymi Bóg Cię obdarował

R. Sobik