Matko Miłości, Matko pocieszenia

Matko Jezusa, miłosierna Pani, 
u Swego Syna wstawiaj się za nami. 
Twoja modlitwa, ludzki los przemienia,
Matko Miłości, Matko pocieszenia.

Błogosławionaś, pełna majestatu. 
Tyś, Słowo Światłości zrodziła światu. 
Maryjo łaskawa, nasza Królowo 
wielbimy Ciebie za Wcielone Słowo.

Maria Borcz