Radość Zmartwychwstania

Rozkołysały  się dzwony rankiem o świtaniu
ich maleńkie serca  wielkie dzieła  głoszą
o zwycięstwie nad śmiercią  i o Zmartwychwstaniu
ludziom  zrozpaczonym pociechę przynoszą

Ich radosne tony płyną w świat daleki
na chwałę  Bożą na chwałę Jezusa
choć od  Zmartwychwstania upłynęły wieki
to cały świat  wielbi Zwycięzcę  Chrystusa

Ziemia co w swym wnętrzu tuliła Jezusa
i przez trzy dni była strażniczką   spokoju
z niechęcią oddaje dziś życiu Chrystusa
pamięta o Jego  męce i o krwawym boju

W niedzielny poranek Pan Chwały powstaje
cieszcie się i radujcie dziś wszystkie narody
On to Zbawicielem człowieka  się staje
nie patrzy wdzięczności nie czeka nagrody 

Ziemia i niebiosa góry i doliny
niechaj cześć  Synowi Bożemu oddają
szczęśliwe narody ,szczęśliwe rodziny
w Zmartwychwstałym Panu ufność pokładają

R. Sobik