Szukaniem światła

czas zamknięty
żebrzącym głosem
o rachubę celów
modlitwą o ich
wykonalność.

***

Miłość to idealna odpowiedź na nie zadane pytanie.

Joanna Gaj