Tobie hołd składa cały świat

Ołtarze ogrody i wszystkie domy
jak panna młoda pięknie przystrojone
pokornie czekają  na Ciebie Panie
pełne nadziei i bardzo stęsknione

Potulny wietrzyk i błękit nieba
przed Twym obliczem chylą swe czoła
a serce dzwonu donośnym echem
wzywa lud wierny z wieży kościoła

Kwiecisty dywan przed Tobą się ściele
płatkami bratków i róż usłany
zaś dzionek wczoraj płaczący i szary
dzisiaj  słoneczny i złotem ubrany 

Tobie hołd składa w głębokim ukłonie
lud wierny i dziatwa w sukience białej
Boś Panem Nieba i Władcą  ziemi
skryty przed światem w hostii małej

Jezu ukryty w tym Sakramencie
Ty chlebem żywym dla nas się stałeś
i mocą Bożą dla nas niepojętą
w Eucharystii świętej nam Siebie dałeś

R. Sobik