Wiara, Nadzieja i Miłość

Wiara, Nadzieja i Miłość,
Łączy się w życiu w jedną zażyłość,
Wszystko co się łączy,
To i śmierć nie kończy
Przetrwa mrozy i burze,
Wszystko co w naturze,
Serce również człowieka dopinguje,
Niech życie swe na tych wartościach buduje,
By człowiek doceniał, swe życie,
Mimo, że nie zawsze bywa jak w Madrycie
Mimo życiowych przeszkód i kłód,
Miłości, Nadziei, Wiary jest wszędzie w bród,
Trzeba tylko umieć dostrzegać tą Wiarę,
W lepsze jutro na wyższą skalę,
Oraz ta Miłość, która Nas otacza,
Polepsza życie, błędy wybacza,
Jest i nadzieja na lepszy czas,
Oby jej nigdy nie brakło w Nas,
Na tym polega ten wiersza morał,
Lecz zanim rozdźwięczy muzyczny chorał
Powiem Ci jeszcze, że człowiek jest niczym róża kwitnąca,
W blasku słońca i w chłodzie deszczu czerwieniejąca
Gdy jest pełen Nadziei, Wiary, Miłości,
To nie człowieka - lecz Boga gości.

Paulina Potury