Aktualności

Nowy Prymas Polski - arcybiskup Wojciech Polak

Arcybiskupem najstarszej w Polsce metropolii w Gnieźnie został jeden z najmłodszych biskupów w polskim Episkopacie – bp Wojciech Polak. Jako kustosz relikwii św. Wojciecha, noszący tytuł prymasa Polski, zachowuje on honorowe pierwszeństwo pośród biskupów.

My, ochrzczeni Duchem Świętym

Najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” [87/3/2014] zachęca do powierzenia swojego życia Duchowi Świętemu. Biskup Andrzej Siemieniewski, profesor teologii duchowości, w rozmowie z Cezarym Sękalskim przypomina o obietnicy Syna Bożego przemieniającej chrześcijaństwo z obciążającego trudu w uskrzydlające zaproszenie. Wskazuje, że to darowana moc z wysoka pozwala nam w pełni odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, o czym często zapominamy. Biskup mówi też o przemianie, jaka dokonała się w jego życiu dzięki pogłębieniu relacji z Duchem Świętym.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka do Polaków

Drodzy rodacy Błogosławionego Jana Pawła II!

Bliska już jest kanonizacja tego wielkiego człowieka i papieża, który przeszedł do historii jako Jan Paweł II. Cieszę się, że zostałem powołany do ogłoszenia jego świętości w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zakończenie oktawy Wielkanocnej. Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, podobnie jak wszyscy członkowie Ludu Bożego, za jego niestrudzoną posługę, jego przewodnictwo duchowe, za to, że wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary i za jego niezwykłe świadectwo świętości.

Iskra została przekazana

30 marca 2014 roku w czasie Mszy św. o godz. 10 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach została przekazana Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Specjalny lampion jako pierwszy odebrał prezydent RP Bronisław Komorowski. Obok służb medycznych, policji, wojska, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Caritas Polska, zakonów, organizacji harcerskich i mediów oraz grup młodzieżowych lampiony otrzymali delegaci wszystkich diecezji.

BDB -> Bilet dla Brata

Dla wielu młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia ŚDM w Krakowie, to najbardziej dostępne z dotychczasowych spotkań młodzieży – choć wciąż nieosiągalne z przyczyn finansowych. Dla Polaków, to niepowtarzalna możliwość pomocy młodzieży ze Wschodu w zrealizowaniu marzenia o udziale w Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie dlatego powstał  BILET DLA BRATA - DZIEŁO POMOCY PIELGRZYMOM ZE WSCHODU.

Zakon Rycerzy Kolumba zaprasza na bezpłatne Pole Pielgrzymkowe w Rzymie podczas kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII

Zakon Rycerzy Kolumba z wielką radością powiadamia, że w czasie kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, Rycerze Kolumba bezpłatnie udostępnią pielgrzymom z Polski boisko sportowe w Rzymie, gdzie pielgrzymi mogą przenocować pod swoimi namiotami.

Nowy "Głos Ojca Pio"

O tym, że świętość jest na wyciągnięcie ręki, pokazuje najnowszy numer „Głosu Ojca Pio”. Wystarczy spojrzeć na sylwetki dwóch papieży, na kanonizację których właśnie oczkujemy: zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II pochodzili ze zwyczajnych rodzin, co nie powstrzymało ich w rozwoju wewnętrznym i wspięciu się na wyżyny człowieczeństwa. Później już jako przewodnicy Kościoła zdobytą wiedzę życiową przekazywali innym ludziom na całym świecie. Do dzisiaj żywe są i często wspominane orędzia Jana Pawła II do młodych – o czym przeczytamy w artykule-świadectwie Jadwigi Zięby. Wątek „budzenia duszy” przez papieża Polaka kontynuuje Juliusz Pyrek OFMCap, pokazując, jak papieskie słowa odmieniły jego życie, ale też znacząco wpłynęły na losy naszego kraju. Ponadto w numerze przeczytamy o kontrowersjach wokół najnowszej książki z zapiskami papieża, które nie zostały zniszczone zgodnie z jego wolą, a także o niezwykłej znajomości z Ojcem Pio.

Papieski list do rodzin przed Synodem

Specjalnym listem Papież zachęca wszystkie rodziny, by modliły się za nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, planowane na październik b.r. Jego tematem są bowiem „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. 

Orędzie papieskie na XXII Światowy Dzień Chorego

"Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w 2014 roku

XXIX Światowy Dzień Młodzieży będzie obchodzony w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku. Podczas rzymskich obchodów polska młodzież na placu św. Piotra otrzyma z rąk papieża Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani.

Papieskie orędzie na Wielki Post: jałmużna musi zaboleć

Chrystus „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Do tych słów św. Pawła (2 Kor 8, 9) nawiązuje Papież w zaprezentowanym dziś w Watykanie orędziu na tegoroczny Wielki Post. „Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?” – zapytuje Franciszek. Wskazuje na „styl Bożego działania”, przypominając, że „Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa”. Ojciec Święty odnosi się tu do tajemnicy Wcielenia: „źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej”.

Cała Europa broni dzieci

W niedzielę - 2 lutego - w Warszawie, tak jak w wielu innych krajach europejskich, odbędzie się Protest w Obronie Dzieci. Manifestacja związana jest z wtorkowym głosowaniem nad rezolucją Parlamentu Europejskiego (tzw. Raport Lunacek – polska wersja raportu, poprawki do raportu), której przyjęcie torowałoby między innymi drogę do homoadopcji w całej Unii Europejskiej. Przyjdź! Dzieci same się nie obronią! – apelują organizatorzy protestu.

Konsekrowani - pokazują światu skąd czerpać nadzieję

„Często właśnie osoby konsekrowane, nie tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komunię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i miłość” – czytamy w liście biskupów „Światło Życia Konsekrowanego”.

Osobiste notatki Jana Pawła II wydane

22 stycznia 2014 w Kurii Krakowskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Zaprezentowano wydane przez "Znak" notatki osobiste Karola Wojtyły - Jana Pawła II z lat 1962-2003 "Jestem bardzo w rękach Bożych". W księgarniach książka będzie dostępna od 5 lutego 2014.

Tematem roku duszpasterskiego 2014/2015 będzie nawrócenie

Kapłan głoszący innym pojednanie z Bogiem, pierwszy powinien je przyjąć, żyć jako pojednany z Bogiem, z ludźmi, z samym sobą – mówił ks. prof. Stanisław Haręzga z Wydziału Teologicznego KUL w poniedziałek podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP w Warszawie. W wykładzie wprowadzającym w tematykę roku duszpasterskiego 2014/2015 wyjaśnił, że nawrócenie wiernych wymaga głoszenia podstawowych prawd Ewangelii tak, by żyli Ewangelią cały czas, a nie tylko „od spowiedzi do spowiedzi”. Wyjaśniając na wstępie teologiczny sens terminu „nawrócenie”, ks. Haręzga przypomniał, że już w językach biblijnych oznaczał on „odwrócenie się od zła i zwrócenie się do Boga”, co staje się punktem wyjścia do nowego początku życia człowieka.