Bóg się z Panny narodził

1. Bóg się z Panny narodził, – by ludzi oswobodził. – Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego, – 
weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.
2. Rozkwitła się lilija, – nieskażona Maryja. – Tego dnia...
3. Porodziła nam Syna: – O wesoła nowina! – Tego dnia...
4. Aniołowie śpiewają, – Bogu chwałę oddają. – Tego dnia...
5. Pasterze w nocnej dobie – witają Go we żłobie. – Tego dnia...
6. Trzej Królowie z darami – Śpieszą i z pokłonami. – Tego dnia...
7. O ludu chrześcijański, – śpiewaj chwałę w dzień Pański. – Tego dnia...