Królowej Anielskiej śpiewajmy

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy, – różami uwieńczmy Jej skroń; – jej serca w ofierze składajmy, 
– ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam ! /x2
2. Przez Ciebie, o Matko miłości, – łask wszelkich udziela nam Bóg; – a my Ci hołd dajem 
wdzięczności, – upadłwszy do Twoich nóg.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała: – wszelkich cnót rozlewasz woń! /x2
3. O tronie, Ty Boga wiecznego, – o Słońce nadziei i łask, – o Różdżko przedziwna Jessego, – jak 
wielki cnót Twych jest blask.
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam ! /x2