Ludu, mój ludu

1. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? – W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? – Jam cię wyzwolił 
z mocy Faraona, – a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
2. Ludu, mój ludu ... Jam Cię wprowadził w kraj miodem płynący, – Tyś Mi zgotował śmierci znak 
hańbiący.
3. Ludu, mój ludu ... Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, – a tyś Mnie octem poił, swego Pana.
4. Ludu, mój ludu ... Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, – a tyś Mnie wydał na ubiczowanie.
5. Ludu, mój ludu ... Jam Faraona dał w odmęt bałwanów, – a tyś Mnie wydał książętom kapłanów.
6. Ludu, mój ludu ... Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, – a tyś Mi włócznią bok otworzył 
srogą.
7. Ludu, mój ludu ... Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, – tyś Mnie wiódł słuchać Piłata 
wyroku.
8. Ludu, mój ludu ... Jam ciebie karmił manny rozkoszami, – tyś mi odpłacił policzkowaniami.
9. Ludu, mój ludu ... Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, – a tyś Mnie poił goryczą żółciową.
10. Ludu, mój ludu ... Jam dał, że zbici Chanaan królowie, – a ty zaś trzciną biłeś Mnie po 
głowie.
11. Ludu, mój ludu ... Jam ci dał berło Judzie powierzone, – a tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.
12. Ludu, mój ludu ... Jam cię wywyższył między narodami, – Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z 
łotrami.