Nie zna śmierci Pan żywota

1. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota; – rozerwała grobu pęta Ręka 
święta. Alleluja!
2. Twój, Adamie, dług spłacony, okup ludzki dokończony; – wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi 
dziećmi twymi. Alleluja!
3. Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: – wstał, przeniknął skalne mury 
Bóg natury. Alleluja!
4. Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, – która drogo dziś przybrana kosztem Pana. 
Alleluja!
5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie, – potem z Tobą 
królowanie. Alleluja! Alleluja!