U drzwi Twoich stoję Panie

1. U drzwi Twoich stoję, Panie, – u drzwi Twoich stoję, Panie, – czekam na Twe zmiłowanie, – 
czekam na Twe zmiłowanie.
2. Który pod postacią chleba, – prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy, – choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie, – obecny w każdym momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił, – gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. A nam pożywać zostawił, – ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny, – w Majestacie Swym niezmierny.
8. Aniołowie się lękają, – choć na Jego twarz patrzają.
9. Wszyscy niebiescy Duchowie, – lękają się i królowie.
10. Niebo, ziemia ani morze, – pojąć, co jest Bóg, nie może.
11. Żaden z wojska anielskiego – nie dostąpi nigdy tego. 
12. Czego człowiek dostępuje, – Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. Jam nie godzien, Panie, tego, – abyś wszedł do serca mego.
14. Rzeknij tylko słowo Swoje, – a tym zbawisz duszę moją.
15. Kłaniam się Tobie samemu, – bądź miłościw mnie, grzesznemu.
16. Niechaj żyję z Tobą, Panem, – aż na wieki wieków. Amen.