Ogłoszenia Parafialne

29 Niedziela Zwykła

Pozdrawiamy serdecznie całą wspólnotę parafialną. Szczególnie osoby objęte ścisłą kwarantanną, oraz osoby pracujące i dbające o chorych w szpitalach, czy w domach. Łączymy się w modlitwie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o ustanie epidemii i zdrowie dla ludzkości całego świata. Jesteśmy pełni podziwu dla duchowych wysiłków podejmowanych w domach i w rodzinach. Nie ustawajmy we wspólnej modlitwie i odpowiedzialności za siebie i innych.

W związku z obostrzeniami tzw. „czerwonej strefy” Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.