Grzech, czyli coś złego!

Czy zrobił kiedyś twój kolega coś, czego ty nie chciałeś?

Może na przykład uderzył cię specjalnie, albo podłożył nogę?
Nie było ci na pewno miło.

Grzech, to robienie czegoś złego Panu Jezusowi. Musisz pamiętać, że dokuczanie kolegom lub robienie czegoś co zabronili ci rodzice, to również wielkie zło, które robisz przeciwko Panu Jezusowi.

Pan Jezus kiedyś powiedział, że wszystko co robimy dobrego dla innych ludzi, to tak jakbyśmy robili dla Niego, ale również wszystko złe co robimy innym ludziom, robimy Jemu.

Co jest grzechem?

Wiele lat temu, Pan Bóg napisał do nas list.
Było tam dziesięć punktów, nazywamy je Przykazaniami Bożymi. Oto one.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
W tym przykazaniu, Pan Bóg powiedział ci, że On jest jedynym Bogiem i nie ma innych. On jest ojcem a wiesz przecież, że ojciec może być tylko jeden.

2. Nie będziesz wymawiał Imienia Pana Boga twego nadaremno
Tutaj Pan Bóg powiedział ci, że nie wolno Go wołać bez ważnego powodu. Pamiętaj, że On zawsze jest przy tobie i zawsze ci pomoże, ale nie możesz mówić "Boże daj mi cukierka" albo "Boże, ja nie chcę jeszcze spać", bo to nie jest ważny powód. Módl się do Pana Boga, możesz mówić "Boże, daj zdrowie moim rodzicom" albo "Boże, pomóż mi na sprawdzianie w szkole".

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
To przykazanie przypomina ci, abyś zawsze w niedziele i święta szedł na Mszę Świętą do Kościoła. Twoim rodzicom przypomina, aby w niedzielę odpoczywali i jeśli nie muszą, to nie pracowali.

4. Czcij ojca twego i matkę twoją
Bardzo ważne przykazanie. Dzięki temu przykazaniu nie możesz zapomnieć, że mama i tata to najważniejsze osoby w twoim życiu. Powinieneś ich słuchać, być grzecznym i nie sprzeciwiać się im.

5. Nie zabijaj
Dzięki Panu Bogu się urodziłeś i żyjesz i tylko On może odebrać życie. Każdy człowiek kiedyś odejdzie do Pana Boga i będzie razem z Nim w Niebie.

6. Nie cudzołóż
To przykazanie mówi o tym, że każdy mężczyzna może mieć tylko jedną żonę a każda kobieta może mieć tylko jednego męża. Jak wezmą ślub, to nie mogą przeprowadzić się i mieszkać z kimś innym.

7. Nie kradnij
W tym przykazaniu Pan Bóg nie pozwala zabierać niczego, co należy do kogoś innego.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
Tutaj Pan Bóg powiedział, że nie wolno skarżyć na kolegę, jeśli naprawdę nie zrobił czegoś złego.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
W tym przykazaniu Pan Bóg nie pozwala żadnemu mężczyźnie kochać kobiety, która jest już żoną kogoś innego, ani żadnej kobiecie kochać mężczyzny, który już ma inną żonę.

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego
Tutaj Pan Bóg powiedział, że nie możesz bardzo chcieć autka albo lalki, którą ma twoja koleżanka. To jej zabawka a ty pewnie i tak masz wiele innych.

Co więc jest grzechem?
Grzech to każdy uczynek, którego zabronił Pan Bóg w swoich przykazaniach.

Petrus