Habemus Papam

Ogłoszenie światu wybór Karola Wojtyły na Papieża.