Warto wiedzieć

Rozważania na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat, więc znowu wrócił do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów? „Jezus rzekł: „Mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci to o Mnie?". Wówczas Piłat powiedział: „Czyż ja jestem Żydem? To Twój naród i wyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś?". Jezus odpowiedział: „Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi podwładni walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś moje królestwo nie jest stąd". Wówczas Piłat rzekł Mu: „A więc jesteś królem". Jezus odparł: „To ty mówisz, że jestem królem.
Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny". /J 18, 33-37/

Prawda sama się obroni

Sumienie Piłata nie dawało mu spokoju. Powraca, by zadać Jezusowi pytanie. Wywiązuje się dialog. Rozmowa władcy z poddanym, sędziego ze skazańcem, wolnego z więźniem. Ale czy tak możemy powiedzieć o Piłacie? Tak go określić? Czy jest człowiekiem wolnym, panem swojego losu, sumienia i swoich decyzji. Posiada władzę, wojsko, bezpieczną pozycję społeczną. I co jeszcze ma…., aby czuć się wolnym?
Skierujmy całą naszą uwagę na Jezusa i Jego słowa. Jezus głosi Dobrą Nowinę Piłatowi. Od początku pragnie przemówić do jego serca. Poruszyć sumienie. Przechodzi do sedna orędzia zbawienia: „Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie”.
Gdzie tkwi siła Jezusowego świadectwa? W Jego miłosierdziu, miłości, pokorze, służbie, przebaczeniu i usprawiedliwieniu! Takiego świadectwa mamy się uczyć od Jezusa i o nie prosić. Ono jest łaską. Bez łaski nie jesteśmy w stanie opowiedzieć się za Bogiem. Dać świadectwo w trudnych sytuacjach i wyborach.
Jezus powiedział o sobie, że jest Prawdą. Dał świadectwo Prawdzie. Ostatecznie objawił Boga ludziom poprzez swoje czyny i słowa. Objawił siebie, jak Syn Ojca. „Kto mnie widzi, widzi Ojca” /J 14,8/. Na tym polega Prawda według św. Jan, który na kartach swojej Ewangelii podkreśla jednoznacznie Objawienie tajemnicy zbawienia i udział w synostwie Bożym. Mamy możliwość stania się dziećmi Bożymi.
Pierwszy akt łaski Jezusa na krzyżu, to usprawiedliwienie i przyjęcia do swego królestwa towarzysza śmierci, Dobrego Łotra, który prosi Chrystusa, by wspomniał o nim. Jezus go zapewnia, że będzie z Nim w Jego Królestwie. Czym sobie zasłużył? Niczym. Takim darem Jezus pragnął obdarować Piłata. Ale i każdego z nas.
Ważne jest, czym wypełniam czas swojej modlitwy? Czy jest to spotkanie z Chrystusem, w który On wsłuchuje się we mnie, a ja w Jego Słowo? Jak przyjmuję Słowo Boga? Czy mam świadomość, że przyjęte sercem i przemienione w czyn, jest świadectwem wiary? W czym tkwi siła mojego świadectwa wiary? Jak Prawda kształtuje moje sumienie? Czy dogłębnie znam Objawienie Boże i je przekazuję innym, najbliższym?

Opracowała: S. Stanisława Szczerba FRM