Ave Maria

Ave Maria 
w niebiosa krzyczę
bo czuję Twe przenajświętsze oblicze
zenitu sięga ma estyma
do Ciebie o pani
Ave Maria

uciekam się pod Twoją obronę 
Czarna Madonno z bolesną raną
boś tylko Ty godna nosić koronę
przy Synu swoim za Niebieską Bramą

Ave Maria 
w niebiosa krzyczę
bo czuję Twe przenajświętsze oblicze
zenitu sięga ma estyma
do Ciebie o pani
Ave Maria

Królowo Przenajdroższej Krwi
bądź ze mną kiedy Cię potrzebuję
niech Twój obraz zawsze mi się śni
i ma dusza miłość Tobie okazuje

Ave Maria 
w niebiosa krzyczę
bo czuję Twe przenajświętsze oblicze
zenitu sięga ma estyma
do Ciebie o pani
Ave Maria

Ave Maria , gratia plena
tak ludzie do Ciebie wołają
a moje dziady: Matko zwolena
śpiewali a teraz ich dusze śpiewają

Ave Maria 
w niebiosa krzyczę
bo czuję Twe przenajświętsze oblicze
zenitu sięga ma estyma
do Ciebie o pani
Ave Maria

Daniel Augustyniak