Czwartkowe refleksje przed Najświętszym Sakramentem

Klękam przed Tobą w niemej ciszy
me myśli biegną tam hen do nieba
nie mogę pojąć bożej tajemnicy
że Jesteś ukryty w kawałku chleba

W małym opłatku prawdziwy Bóg
daje nam Siebie i Swoje Ciało
które cierpieniem męki okrutnej
życie na krzyżu za mnie oddało

Jezu ukryty w tym Sakramencie
Tyś chlebem żywym jakiego mi trzeba
bez Twojego Ciała i krwi przelanej
ma dusza nie wejdzie nigdy do nieba

Nie jestem godny Twojej dobroci
twarz moja rumieńcem wstydu oblana
przebacz mi proszę za to że zwątpiłem
w miłość i wierność Swojego Pana

R. Sobik