Idę

I ciągle idę patrząc na łzy
I łza opada
I łzy opadają
I idę

I ciągle idę po łzach
Łza leży
Łzy leżą
Idę

Idę
Cały już pochlapany
Łzą
Łzami
Iść się nie da

Trzeba czekać na słońce
Łzę osuszy
Łzy osuszy
I pójdę
I nie będzie „idę”
Będzie
Doszedłem

22.09.2004 
g.0:10

Paweł Piwowarczyk