Medugorje

Po skalistych ścieżkach Medugorje
wkraczam w świat nowy i nowe doznanie
czuję dziwny spokój serca wyciszenie
modlitwą różańcową czekam na spotkanie

Z ukochaną Matką samego Jezusa
która czeka na mnie która mnie wezwała
na spotkanie z dalekiej polskiej krainy
bym Jej obecność wśród ludzi poznała

Jej stopami każdy kamień znaczony
każda roślina wyrosła na lichej glebie
strudzony pielgrzym na Górze Objawień
modlitwą składa hołd Swej Pani w niebie

Tak jak kiedyś szła ze Swym Synem
teraz mnie wiedzie drogą krzyżową
po ostrych kamieniach na sam szczyt góry
rozważać z Nią będę mękę Chrystusową

Oręduje za mną u Boga w niebie
Królowa Pokoju i Matka miłości
prosi o modlitwy za pokój na ziemi
przestrzega przed zgubą całej ludzkości

Chcę odpowiedzieć na Jej wezwanie
zachować w sercu świadectwo miłości
bo mi przekazuje przez dzieci wybrane
- Gdybyś wiedział jak bardzo Cię kocham
płakałbyś z radości

R. Sobik