×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów caritas oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Dom Matki i Dziecka

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów caritas oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Dom Matki i Dziecka jest placówką stacjonarną pobytu czasowego, zapewniającą całodobową opiekę samotnym matkom z dziećmi oraz kobietom w ciąży. Posiada około 50 miejsc w pokojach pojedynczych i wieloosobowych. Placówka udziela wszechstronnej pomocy kobietom z dziećmi do lat 10 z terenu miasta Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, są bezdomne oraz nie znajdują oparcia w rodzinie i środowisku.

Dom wybudowany jest na bazie obiektu przekazanego Caritas przez parafię Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim. Wybudowany został z ofiar wiernych składanych na konto Funduszu Obrony Życia SOS i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Uroczystego poświęcenia i otwarcia Domu Matki i Dziecka dokonał Ks. Kardynał Franciszek Macharski 04.10.2000 r. Bieżąca działalność Domu finansowana jest przez Caritas i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy znaczącym udziale sponsorów i indywidualnych ofiarodawców. Niemały wkład w codzienne funkcjonowanie dzieła stanowi pomoc rzeczowa świadczona przez instytucje i osoby prywatne.

Dom Matki i Dziecka ma profil katolicki. Posiada własną kaplicę i księdza kapelana. Bezpośrednią opiekę nad mieszkankami sprawują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Współpracownikami sióstr są specjaliści świeccy i wolontariusze.

Do placówki przyjmowane są mieszkanki skierowane przez Caritas i Miejski Ośrodek PomocySpołecznej. Wymagany jest każdorazowo wywiad środowiskowy i podstawowe badania lekarskie. Z przyjętymi osobami zawierany jest kontrakt określający zadania, realizowane przez Dom i mieszkankę, zmierzające do jej usamodzielnienia się. Czas pobytu w placówce jest ściśle określony i tylko w wyjątkowych sytuacjach może przekroczyć okres jednego roku. Mieszkanki, według indywidualnych możliwości, zobowiązane są do aktywnego poszukiwania pracy. W sytuacjach rokujących nadzieję, mając na względzie dobro dzieci, podejmuje się próby pojednania z rodziną. Mieszkanki opuszczające placówkę mogą liczyć na wsparcie duchowe i emocjonalne, a także na pomoc materialną według aktualnych możliwości Domu.

Dom zapewnia mieszkankom schronienie, możliwość wspólnego przygotowywania posiłków i podstawowe wyżywienie, pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalno- bytowych. Świadczona jest ponadto opieka duszpasterska, pomoc terapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, poradnictwo i praca socjalna.

Zasady funkcjonowania mieszkanek w placówce określa regulamin Domu. Celem prowadzących Dom jest tworzenie atmosfery rodzinnej opartej na prawdzie i miłości.

Dom Matki i Dziecka przy ul. Żywieckiej 16 serdecznie dziękuje uczestnikom pielgrzymki do Ziemi Świętej z Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w dniach od 20 do 27 lutego oraz od 6 do 12 marca br za ofiary na potrzeby naszej Placówki złożone za pośrednictwem naszego kapelana.

                            Niech Dobry Bóg wynagrodzi wrażliwość serca swoją łaską i błogosławieństwem w życiu rodzinnym i zawodowym.

Zapewniamy o modlitewnej pamięci

siostry, personel i matki z dziećmi

Dom Matki i Dziecka
ul. Żywiecka 16
30-427 Kraków
tel. 012-269-35-79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{gallery}caritas{/gallery}