Kto to jest charyzmatyk?

O. Gaspard Martin

O. Gaspard Martin jest kapłanem ze Zgromadzenia Eudystów z Kanady, pełnił funkcję odpowiedzialnego za Odnowę Charyzmatyczną w diecezji Quebec, jest członkiem redakcji „Selon sa parole” - pisma katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Kanadzie.

Kto to jest charyzmatyk? Przepraszam za stawianie tak prostego pytania, ale wydaje mi się ważne, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy, aby nimi być w sposób doskonalszy. Po dwdziestu pięciu latach życia charyzmatycznego potrzeba nam powrócić do źródeł, by odnaleźć naszą pierwotną gorliwość i podsycić płomień naszej wiary.

Co wyróżnia charyzmatyka spośród osób ochrzczonych? Charyzmatyk jest ochrzczonym odnowionym, który otrzymał wylanie Ducha Świętego i który prosił, by zostały w nim ożywione dary Ducha Świętego, które otrzymał na Chrzcie św. Wylanie Ducha Świętego lub chrzest w Duchu Świętym to łaska specyficzna dla Odnowy Charyzmatycznej.

Kiedy dziecko jest chrzczone, otrzymuje dary Ducha Świętego, ale nie mogą się one ujawnić, ponieważ jego życie duchowe nie jest jeszcze przebudzone. To jest powód, dla którego u dziecka nie mogą od razu ujawnić się dary Ducha takie jak: łaska i życie Boże, śpiew w językach, dar proroctwa, słowa poznania i mądrości, być może dar uzdrawiania.
Charyzmatyk to ktoś, w kim płonie święty ogień, ponieważ został odnowiony przez Ducha, stając się ochrzczonym świadomym i konsekwentnym. 

Ochrzczony jest świadomy

Aby Duch Święty mógł się ujawnić w osobie ochrzczonej, trzeba usunąć przeszkody, odkryć, kim się jest, co się otrzymało i do czego jest się wezwanym. Inaczej mówiąc, aby być prowadzonym przez Ducha Świętego, najpierw trzeba nawrócić się, wyrzec grzechu i zła, przyjąć dary Boże. Nie ma tu nic magicznego. Dar nie jest w pełni darem, jeśli nie jest zauważony i przyjęty. Prezent musi być najpierw rozpakowany. Zatrzymywanie się tylko na wstążkach i opakowaniu nie przynosi wiele korzyści.

Seminaria życia w Duchu Świętym pozwalają uświadomić sobie miłość Boga i Jego plan zbawienia dla ludzkości i dla każdego z nas. Na końcu Seminarium jest proponowana modlitwa o wylanie Ducha Świętego 
i wtedy może On objawić się przez swoje dary i charyzmaty, gdyż duch osoby ochrzczonej jest już otwarty a jej serce zwraca się ku Panu, naszemu Bogu. W większości przypadków skuteczność modlitwy wylania Ducha zależy od postawy zawierzenia Bogu i od przyjęcia bogactw Ducha.
Nie należy jednak sądzić, że wylanie Ducha jest jedynym rodzajem objawiania się Jego darów. 

Dobre rekolekcje mogą dawać podobny rezultat. Nie wszyscy charyzmatycy należą do Odnowy. Kościół w swojej naturze jest charyzmatyczny, podobnie jak jego członkowie. Wystarczy przypomnieć Jana XXIII czy Blaise’a Pascala, tego geniusza, który w nocy 23 listopada 1654 r. spotkał Boga i doświadczył, jak dobry jest Pan (por. Ps 34, 9). Czy też Małą Tereskę Martin, która w dzień Bożego Narodzenia 1886 r. otrzymała łaskę porzucenia dzieciństwa, by wejść na swoją małą drogę miłości. Podobnie Andre Frossard, członek Akademii Francuskiej, opisał swoje doświadczenie spotkania z Bogiem w książce: Bóg istnieje, ja Go spotkałem.


Wylanie Ducha Świętego Bóg może dać każdemu, obojętnie gdzie 
i obojętnie kiedy, gdy pojawi się w nim otwartość ducha na przyjęcie darów Ducha, dla budowania Królestwa Bożego. Oczywiście Seminaria Odnowy przygotowują do wylania Ducha Świętego. Ale ten zwyczaj nie jest sakramentem. Aby zostać odnowionym w Duchu, potrzebne są nawrócenie, odrzucenie ducha tego świata i zła oraz gotowość pójścia za Jezusem Chrystusem. Bez osobistego nawrócenia zmiany nie będzie lub będzie ona niewielka.

Ochrzczony jest konsekwentny

Drugie spojrzenie na charyzmatyka pozwala zauważyć, że oprócz tego, że jest świadomy bogactw wynikających z jego Chrztu św., które przyjmuje z radością, jest osobą ochrzczoną logiczną i spójną, tzn. żyje tym, w co wierzy. (...)

Charyzmatyk żyje zgodnie ze swoim Chrztem świętym. Jak w praktyce wyrazić ten wysiłek wierności Jezusowi? Spośród wielu elementów zatrzymam się na trzech.

Po pierwsze, charyzmatyk modli się. Modli się sam i z innymi. Trudno jest dobrze modlić się we wspólnocie, jeśli ktoś nie modli się indywidualnie. Trzeba znaleźć sposób, by codziennie modlić się w domu. Miejsce, czas, długość i metoda modlitwy zależą od osoby. Można modlić się za pomocą gotowych modlitw lub bez nich, po prostu rozmawiając z Bogiem. Modlitwa typowa dla Odnowy ma swoje charakterystyczne cechy. Uwielbienie i modlitwa wstawiennicza są jak dwa wiosła łodzi Kościoła, która płynie po morzu ewangelizacji.

Po drugie, charyzmatyk kocha Kościół i przyczynia się do tego, by był on kochany. Odnowa Charyzmatyczna jest w Kościele, a nawet w sercu Kościoła.
Kościół jest słaby z powodu słabości swoich członków, ale jest piękny, ponieważ jest ożywiany przez Ducha Świętego, który jest jego duszą. Jak jego Założyciel - Jezus Chrystus - ma słowa życia wiecznego. Kościół wobec ataków świata broni praw człowieka, opierając się na prawie Bożym. Obiecuje wolność, proponuje prawdę, która wyzwala (por. J 8, 32). Jest obrońcą ludzkiego życia na wszystkich jego etapach.

I wreszcie - po trzecie - charyzmatyk żyje zgodnie ze swoim Chrztem św. Angażując swoje życie i charyzmaty w służbę Królestwa Bożego, które ciągle jest budowane i tworzone. Nie mówmy o charyzmatykach, jeśli nie ma charyzmatów!

Charyzmaty są liczne i zróżnicowane. Niektóre są bardziej widzialne niż inne, ale wszystkie są konieczne. Nie należy zazdrościć talentów innym, ale rozpoznać swoje i służyć z nimi z pewnością i odwagą dla budowania Królestwa.
Każdy z nas może sobie zadać pytanie: Jakie ja otrzymałem charyzmaty i co z nimi robię? Jakie są charyzmaty naszej grupy modlitewnej i jak nimi posługujemy? Jakie są charyzmaty Odnowy i jak nimi służymy 
w Kościele?
Możemy mnożyć te pytania. Przede wszystkim jednak nie należy pominąć pytania: Czy jestem ochrzczonym odnowionym, który jest świadomy i konsekwentny w swojej wierze?
Czy jesteśmy charyzmatykami świadomymi naszego powołania żyjącymi i działającymi zgodnie z naszym Chrztem św.? Od odpowiedzi na to pytanie będzie zależała jakość naszej obecności i działania w Kościele.
I ostatnie słowo! Często zastanawiamy się, czy motywem wszystkich naszych działań w Odnowie jest wiara? Chrzest jest sakramentem wiary, a Odnowa Charyzmatyczna jest takim strumieniem wiary, który przepływa przez cały Kościół, odnawiając go. Aby być lepszymi charyzmatykami, musimy zdobyć jasną świadomość i żyć wiarą ochrzczonych, by jeszcze bardziej się oczyszczała i była głoszona wszędzie.
Szczęśliwi są ci, którzy otrzymali chrzest ognia, oni nie będą się bali mówić o Bogu. Do takich ubogich należy Królestwo Boże!

Na podst.: „Selon sa parole” nr 9/ 1994 
tłum: Mariola Orzepowska

Numer: 6 (67)/2003

Tytuł: Wylanie Ducha Świętego

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami byl na zawsze.
(J 14,16)