Pomyłka

Zapukała do Twych drzwi
otworzyłeś i przyjąłeś z radością 
Myślałeś, że to już to, lecz ona 
zraniła i zostawiła samego.
Pierwsza porażka - wstałeś na nowo
otworzyłeś i przyjąłeś z radością
I myślałeś, że to już to, lecz znowu
zraniła i zostawiła samego

To była ta sama
bezuczuciowa pomyłka...

Justyna Biernat