Sekty

Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Warszawie działa w ramach Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik", zarejestrowanej 24 lutego 1998 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, numer rejestru 5380. 

Zadaniem jest niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej. 
Mamy wspólną z innymi ośrodkami dominikańskimi deklarację określającą naszą tożsamość i sposoby działania. 

Pomagamy niezależnie od ideologii, jaka stoi za grupą stosującą psychomanipulację i od poglądów osoby przez nią poszkodowanej - naszym celem jest pomoc, a nie nakłanianie do naszego punktu widzenia, co uważalibyśmy za odbieranie wolności.

Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach są organizacjami pomagającymi osobom poszkodowanym przez destrukcyjną działalność grup kultowych oraz sekt.

1. W naszych działaniach koncentrujemy się na ochronie ludzi przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, niezależnie od jej pochodzenia w celu zabezpieczenia praw jednostki zagwarantowanych w Deklaracji Praw Człowieka. 
2. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania pełnej wiedzy na temat grupy z którą ma kontakt. W związku z tym zainteresowanym osobom przekazujemy wszystkie informacje: pozytywne i negatywne o konkretnej grupie. 
3. Świadomi zagrożeń wynikających z pozostawania pod wpływem destrukcyjnej grupy przekazujemy również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowane przez grupę oraz podajemy sposoby przeciwdziałania im. 
4. Szanujemy osobiste przekonania osób zgłaszających się do Ośrodków nie nawracamy nikogo na wiarę katolicką. Osobom zainteresowanym wsparciem duchowym podajemy adresy duszpasterstw i wspólnot katolickich. 
5. W sprawach, w których nie czujemy się kompetentni nie udzielamy porad a jedynie pośredniczymy w nawiązaniu kontaktu z fachowcami (np. w zakresie terapii rodzinnej, małżeńskiej, uzależnień, konsultacji medycznej i prawnej). 
6. Na życzenie osób zgłaszających się do Ośrodków zachowujemy dyskrecję odnośnie ich tożsamości i istoty problemu. 
7. Nie zajmujemy się: 
- działalnością detektywistyczną 
- uprowadzeniem ludzi z grup kultowych 
- prowadzeniem katalogu grup kultowych z podziałem na dobre i złe 
- deprogramowaniem osób uzależnionych od grup kultowych 
- udzielaniem pomocy materialnej 
8. Ośrodki kierują swą ofertę do poszkodowanych przez działania destrukcyjnych grup kultowych oraz ich rodzin i przyjaciół. 
9. Sympatykom nowych ruchów religijnych i sekt udzielamy informacji o zagrożeniach wynikających z pozostawania pod ich wpływem 
10. Zapraszamy do Ośrodków.

Gdańsk

czwartki 16.00 - 19.00 
tel: +58 301-35-77 w. 50  

HELP LINE 24/7
0 694-480-628
ul. Świętojańska 72 
80-840 Gdańsk

tel./fax: +58 301-45-61
 

Kraków

wtorki 16.00 - 19.00 
telefonicznie: czwartki 10.00 - 12.00
ul. Dominikańska 3/24
31-043 Kraków 

tel./fax: +12 423-16-13  

Poznań 
 

 wtorki  16.00 - 19.00
telefonicznie: czwartki  10.00 - 12.00
ul. Cicha 14/15
61-710 Poznań

tel./fax: +61 852-88-58  

Szczecin

środy 17.00 - 19.00
pl. Ofiar Katynia 1
70-452 Szczecin

tel. +91 421-20-22 w. 132 

Wrocław

czwartki 16.00 - 19.00
pl. Dominikański 2
50-159 Wrocław

tel. +71 341-99-00 

Warszawa
 

telefonicznie: wtorki 10.00 - 12.00
 czwartki 16.00 - 19.00

 
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

tel./fax: +22 543-99-99