Boże, coś Polskę

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki – otaczał blaskiem potęgi i chwały, – coś ją osłaniał 
tarczą swej opieki – od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: – ojczyznę wolną pobłogosław, Panie! x2
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem, – wspierał walczących za najświętszą sprawę – i chcąc 
świat cały mieć jej męstwa świadkiem – w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
3. Dziś, gdy ataki są od kul groźniejsze, – niech nam ojcowska łaska Twoja sprzyja – w obronie 
wiary stanie każde serce – drogę zwycięstwa wskaże nam Maryja.
4. Powstała z grobu na Twe władne słowo – Polska, wolności narodów chorąży, – pierzchnęły straże, 
a ponad jej głową – znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!