Weź w swą opiekę

1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, – Panno Najświętsza, Niepokalana! – Niechaj miłością 
każdy przejęty – czci w Nim Jezusa, naszego Pana! – czci w Nim Jezusa, naszego Pana!
2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego – od nieprzyjaciół zasadzki chroni, – niech się do Pana modli 
za niego, – /: od złej przygody niechaj go broni. /bis
3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny – Tobie, Maryjo, dziś polecamy! – Niechaj nas zbawi Bóg 
miłosierny, – /: Którego przez Twe Serce błagamy. /bis
4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie, – w wiecznej świątyni Syna Twojego, – byśmy, Maryjo, 
chwalili, Ciebie, – /: u tronu Boga, Pana naszego! /bis