Miłujcie się wzajemnie

Ant. Miłujcie się wzajemnie, – jak Ja was umiłowałem.
1. To jest nowe przykazanie, – abyście się wzajemnie miłowali.
2. Nie ma większej miłości, – jak oddać życie za przyjaciół swoich.
3. Nie nazywam was sługami, – ale przyjaciółmi.
4. Jesteście przyjaciółmi moimi, – gdy czynicie, co wam nakazałem.