Historia Papieży

Według świadectw Ewangelii Chrystus Pan bezpośrednio i wprost przyrzekł i udzielił św. Piotrowi Apostołowi prymatu jurysdykcji nad całym Kościołem Bożym.

1 Piotr Apostoł, św. ok. 32 - ok. 67
2 Linus, św. ok. 67 - ok. 76
3 Anaklet I, św. ok. 76 - ok. 88
4 Klemens, św. ok. 88 - ok. 97
5 Ewaryst, św. ok. 97 - ok. 105
6 Aleksander I, św. ok. 105 - ok. 115
7 Sykstus I, św. ok. 115 - ok. 125
8 Telesfor, św. ok. 125 - ok. 136
9 Hyginius, św. ok. 136 - ok. 140
10 Pius I, św. ok. 140 - ok. 155
11 Anicet, św. ok. 155 - ok. 166
12 Soter, św. ok. 166 - ok. 175
13 Eleuter (Eleuteriusz), św. ok. 175 - 189
14 Wiktor I, św. 189 - 199
15 Zefiryn, św. 199 - 217
16 Kalikst I, św. 217 - 222
17 Urban I, św. 222 - 230
18 Poncjan, św. 21-VII-230 - 28-IX-235
19 Anterus, św. 21-XI-235 - 3-I-236
20 Fabian, św. 10-I-236 - 20-I-250
21 Korneliusz, św. III-251 - VI-253
22 Lucjusz I, św. 25-VI-253 - 5-III-254
23 Stefan I, św. 12-V-254 - 2-VIII-257
24 Sykstus II, św. 30-VIII-257 - 6-VIII-258
25 Dionizy, św. 22-VII-260 - 26-XII-268
26 Feliks I, św. 5-I-269 - 30-XII-274
27 Eutychian, św. 4-I-275 - 7-XII-283
28 Kajus (Gajus), św. 17-XII-283 - 22-IV-296
29 Marcelin, św. 30-VI-296 - 25-X-304
30 Marceli I, św. 27-V-308 - 16-I-309
31 Euzebiusz, św. 18-IV-309 - 17-VIII-309
32 Milcjades, św. 2-VII-311 - 11-I-314
33 Sylwester I, św. 31-I-314 - 31-XII-335
34 Marek, św. 18-I-336 - 7-X-336
35 Juliusz I, św. 6-II-337 - 12-IV-352
36 Liberiusz 17-V-352 - 24-IX-366
37 Damazy I, św. 1-X-366 - 11-XII-384
38 Syrycjusz, św. XII-384 - 26-XI-399
39 Anastazy I, św. 27-XI-399 - 19-XII-403
40 Innocenty I, św. 22-XII-401 - 12-III-417
41 Zosymus (Zozym), św. 18-III-417 - 26-XII-418
42 Bonifacy I, św. 28 lub 29-XII-418 - 4-IX-422
43 Celestyn I, św. 10-IX-422 - 27-VII-432
44 Sykstus III, św. 31-VII-432 - 19-VIII-440
45 Leon I, św. 29-IX-440 - 10-XI-461
46 Hilary, św. 19-XI-461 - 29-II-468
47 Symplicjusz, św. 3-III-468 - 10-III-483
48 Feliks III (II), św. 13-III-483 - 1-III-492
49 Gelazjusz I, św. 1-III-492 - 21-XI-496
50 Anastazy II 24-XI-496 - 19-XI-498
51 Symmachus (Symmach), św. 22-XI-498 - 19-VII-514
52 Hormizdas, św. 20-VII-514 - 6-VIII-523
53 Jan I, św. 13-VIII-523 - 18-V-526
54 Feliks IV (III), św. 12-VII-526 - 22-IX-530
55 Bonifacy II 22-IX-530 - 17-X-532
56 Jan II 2-I-533 - 8-V-535
57 Agapit I, św. 13-V-535 - 22-IV-536
58 Sylweriusz, św. 1-VI-536 - III-537
59 Wigiliusz 29-III-537 - 7-VI-555
60 Pelagiusz I 16-IV-556 - 4-III-561
61 Jan III 17-VII-561 - 13-VII-574
62 Benedykt I 2-VI-575 - 30-VII-579
63 Pelagiusz II 26-XI-579 - 7-II-590
64 Grzegorz I, św. 3-IX-590 - 12-III-604
65 Sabinian 13-IX-604 - 22-II-606
66 Bonifacy III 19-II-607 - 22-XI-607
67 Bonifacy IV, św. 25-VIII-608 - 8-V-615
68 Adeodat I (Deusdedit ), św 19-X-615 - 8-XI-618
69 Bonifacy V 23-XII-619 - 25-X-625
70 Honoriusz I 27-X-625 - 12-X-638
71 Seweryn 28-V-640 - 2-VIII-640
72 Jan IV 24-XII-640 - 12-X-642
73 Teodor I 24-XI-642 - V-649
74 Marcin I, św. VII-649 - 16-IX-655
75 Eugeniusz I, św. 10-VIII-654 - 2-VI-657
76 Witalian, św. 30-VI-657 - 27-I-672
77 Adeodat II 11-IV-672 - 17-VI-676
78 Donus 2-XI-676 - 11-IV-678
79 Agaton, św. 27-VI-678 - 10-I-681
80 Leon II, św. 17-VIII-682 - 3-VII-683
81 Benedykt II, św. 26-VI-684 - 8-V-685
82 Jan V 23-VII-685 - 2-VIII-686
83 Konon 21-X-686 - 21-IX-687
84 Sergiusz I, św. 15-II-687 - 9-IX-701
85 Jan VI 30-X-701 - 11-I-705
86 Jan VII 1-III-705 - 18-X-707
87 Syzyniusz 15-I-708 - 4-II-708
88 Konstantyn I 25-III-708 - 9-IV-715
89 Grzegorz II, św. 19-V-715 - 11-II-731
90 Grzegorz III, św. 18-III-731 - XI-741
91 Zachariasz, św. 10-XII-741 - 22-III-752
92 Stefan II 22 lub 23-III-752 - 25 lub 26-III-752
93 Stefan II(III) 26-III-752 - 26-IV-757
94 Paweł I, św, 29-V-757 - 28-VI-767
95 Stefan III(IV) 1 lub 7-VIII-768 - 24-I-772
96 Hadrian I 1 lub 9-II-772 - 25-XII-795
97 Leon III, św. 26 lub 27-XII-795 - 12-VI-816
98 Stefan IV(V) 22-VI-816 - 24-I-817
99 Paschalis I, św. 25-I-817 - 11-II-824
100 Eugeniusz II II-V-824 - VIII-827
101 Walentyn VIII-827 - IX-827
102 Grzegorz IV 827 - I-844
103 Sergiusz II I-844 - 27-I-847
104 Leon IV, św. 10-IV-847 - 17-VII-855
105 Benedykt III 29-IX-855 - 17-IV-858
106 Mikołaj I, św. 24-IV-858 - 13-XI-867
107 Hadrian II 14-XII-867 - 14-XII-872
108 Jan VIII 14-XII-872 - 16-XII-882
109 Marynus I 16-XII-882 - 15-V-884
110 Hadrian III, św. 17-V-884 - IX-885
111 Stefan V(VI) IX-885 - 14-IX-891
112 Formosus 6-X-891 - 4-IV-896
113 Bonifacy VI IV-896 - IV-896
114 Stefan VI(VII) V-896 - VIII-897
115 Roman VIII-897 - XI-897
116 Teodor II XII-897 - XII-897
117 Jan IX I-898 - I-900
118 Benedykt IV I lub II-900 - VII-903
119 Leon V VII-903 - IX-904
120 Sergiusz III 29-I-904 - 14-IV-911
121 Anastazy III IV-911 - VI-913
122 Lando VII-913 - II-914
123 Jan X III-914 - III-928
124 Leon VI V-928 - XII-928
125 Stefan VII(VIII) XII-928 - II-931
126 Jan XI II lub III-931 - XII-935
127 Leon VII 3-I-936 - 13-VII-939
128 Stefan VIII(IX) 14-VII-939 - X-942
129 Marynus II 30-X-942 - V-946
130 Agapit II 10-V-946 - XII-955
131 Jan XII 16-XII-955 - 14-V-964
132 Leon VIII 4 lub 6-XII-963 - 1-III-965
133 Benedykt V 22-V-964 - 4-VII-965
134 Jan XIII 1-X-965 - 6-IX-972
135 Benedykt VI 19-I-973 - VI-974
136 Benedykt VII X-974 - 10-VII-983
137 Jan XIV XII-983 - 20-VIII-984
138 Jan XV VIII-985 - III-996
139 Grzegorz V 3-V-996 - 18-II-999
140 Sylwester II 2-IV-999 - 12-V-1003
141 Jan XVII VI-1003 - XII-1003
142 Jan XVIII I-1004 - VII-1009
143 Sergiusz IV 31-VII-1009 - 12-V-1012
144 Benedykt VIII 18-V-1012 - 9-IV-1024
145 Jan XIX między 12-IV-a 10-V-1024 - 1032
146 Benedykt IX X-1032 - IX-1044
147 Sylwester III 20-I-1045 - 10-V-1045
148 Benedykt IX 10-IV-1045 - 1-V-1045
149 Grzegorz VI 5-V-1045 - 20-XII-1046
150 Klemens II 24 lub 25-XII-1046 - 9-X-1047
151 Benedykt IX 8-XI-1047 - 17-VII-1048
152 Damazy II 17-VII-1048 - 9-VIII-1048
153 Leon IX, św. 12-II-1049 - 19-IV-1054
154 Wiktor II 13-IV-1055 - 28-VII-1057
155 Stefan IX (X) 3-VIII-1057 - 29-III-1058
156 Mikołaj II 24-I-1059 - 27-VII-1061
157 Aleksander II 1-X-1061 - 21-IV-1073
158 Grzegorz VII, św. 22-IV-1073 - 25-V-1085
159 Wiktor III, bł. 24-V-1086 - 16-IX-1087
160 Urban II, bł. 12-III-1088 - 29-VII-1099
161 Paschalis II 13 lub 14-VIII-1099 - 21-I-1118
162 Gelazjusz II 24-I-1118 - 29-I-1119
163 Kalikst II 2-II-1119 - 13-XII-1124
164 Honoriusz II 21-XII-1124 - 13-II-1130
165 Innocenty II 14-II-1130 - 25-I-1143
166 Celestyn II 26-IX-1143 - 8-III-1144
167 Lucjusz II 12-III-1144 - 15-II-1145
168 Eugeniusz III, bł. 15-II-1145 - 8-VII-1153
169 Anastazy IV 12-VII-1153 - 3-XII-1154
170 Hadrian IV 4 lub 5-XII-1154 - 1-IX-1159
171 Aleksander III 7-IX-1159 - 30-VIII-1181
172 Lucjusz III 1-IX-1181 - 25-IX-1185
173 Urban III 25-XI-1185 - 20-X-1187
174 Grzegorz VIII 21-X-1187 - 17-XII-1187
175 Klemens III 19-XII-1187 - III-1191
176 Celestyn III 30-III-1191 - 8-I-1198
177 Innocenty III 8-I-1198 - 16-VII-1216
178 Honoriusz III 18-VII-1216 - 18-III-1227
179 Grzegorz IX 19-III-1227 - 22-VIII-1241
180 Celestyn IV 25-X-1241 - 10-XI-1241
181 Innocenty IV 25-VI-1243 - 7-XII-1254
182 Aleksander IV 12-XII-1254 - 25-V-1261
183 Urban IV 29-VIII-1261 - 2-X-1264
184 Klemens IV 5-II-1265 - 29-XI-1268
185 Grzegorz X, bł. 1-IX-1271 - 10-I-1276
186 Innocenty V, bł. 21-I-1276 - 22-VI-1276
187 Hadrian V 11-VII-1276 - 18-VIII-1276
188 Jan XXI 8-IX-1276 - 20-V-1277
189 Mikołaj III 25-X-1277 - 22-VIII-1280
190 Marcin IV 22-II-1281 - 28-III-1285
191 Honoriusz IV 2-IV-1285 - 3-IV-1287
192 Mikołaj IV 22-II-1288 - 4-IV-1292
193 Celestyn V, św. 5-VII-1294 - 13-XII-1294
194 Bonifacy VIII 24-XII-1294 - 11-X-1303
195 Benedykt XI, bł. 22-X-1303 - 7-VII-1304
196 Klemens V 5-VI-1305 - 20-IV-1314
197 Jan XXII 7-VIII-1316 - 4-XII-1334
198 Benedykt XII 20-XII-1334 - 25-IV-1342
199 Klemens VI 7-V-1342 - 6-XII-1352
200 Innocenty VI 18-XII-1352 - 12-IX-1362
201 Urban V, bł. 28-IX-1362 - 19-XII-1370
202 Grzegorz XI 30-XII-1370 - 27-III-1378
203 Urban VI 8-IV-1378 - 15-X-1389
204 Bonifacy IX 2-XI-1389 - 1-X-1404
205 Innocenty VII 17-X-1404 - 6-XI-1406
206 Grzegorz XII 30-XI-1406 - 4-VII-1415
207 Marcin V 11-XI-1417 - 20-II-1431
208 Eugeniusz IV 3-III-1431 - 23-II-1447
209 Mikołaj V 6-III-1447 - 24-III-1455
210 Kalikst III 8-IV-1455 - 6-VIII-1458
211 Pius II 19-VIII-1458 - 15-VIII-1464
212 Paweł II 30-VIII-1464 - 26-VII-1471
213 Sykstus IV 9-VIII-1471 - 12-VIII-1484
214 Innocenty VIII 29-VIII-1484 - 25-VII-1492
215 Aleksander VI 11-VIII-1492 - 18-VIII-1503
216 Pius III 22-IX-1503 - 18-X-1503
217 Juliusz II 1-XI-1503 - 21-II-1513
218 Leon X 11-III-1513 - 1-XII-1521
219 Hadrian VI 9-I-1522 - 14-IX-1523
220 Klemens VII 19-XI-1523 - 25-IX-1534
221 Paweł III 13-X-1534 - 10-XI-1549
222 Juliusz III 8-II-1550 - 23-III-1555
223 Marcelin II 9-IV-1555 - 1-V-1555
224 Paweł IV 23-V-1555 - 18-VIII-1559
225 Pius IV 25-XII-1559 - 9-XII-1565
226 Pius V, św. 7-I-1566 - 1-V-1572
227 Grzegorz XIII 14-V-1572 - 10-IV-1585
228 Sykstus V 24-IV-1585 - 27-VIII-1590
229 Urban VII 15-IX-1590 - 27-IX-1590
230 Grzegorz XIV 5-XII-1590 - 16-X-1591
231 Innocenty IX 29-X-1591 - 30-XII-1591
232 Klemens VIII 30-I-1592 - 5-III-1605
233 Leon XI 1-IV-1605 - 27-IV-1605
234 Paweł V 16-V-1605 - 28-I-1621
235 Grzegorz XV 9-II-1621 - 8-VII-1623
236 Urban VIII 6-VIII-1623 - 29-VII-1644
237 Innocenty X 15-IX-1644 - 1-I-1655
238 Aleksander VII 7-IV-1655 - 22-V-1667
239 Klemens IX 20-VI-1667 - 9-XII-1669
240 Klemens X 29-IV-1670 - 22-VII-1676
241 Innocenty XI, bł. 21-IX-1676 - 12-VIII-1689
242 Aleksander VIII 6-X-1689 - 1-II-1691
243 Innocenty XII 12-VII-1691 - 27-IX-1700
244 Klemens XI 23-XI-1700 - 19-III-1721
245 Innocenty XIII 8-V-1721 - 7-III-1724
246 Benedykt XIII 29-V-1724 - 21-II-1730
247 Klemens XII 12-VII-1730 - 6-II-1740
248 Benedykt XIV 17-VIII-1740 - 3-V-1758
249 Klemens XIII 6-VII-1758 - 2-II-1769
250 Klemens XIV 19-V-1769 - 22-IX-1774
251 Pius VI 15-II-1775 - 29-VIII-1799
252 Pius VII 14-III-1800 - 20-VII-1823
253 Leon XII 28-IX-1823 - 10-II-1829
254 Pius VIII 31-III-1829 - 30-XI-1830
255 Grzegorz XVI 2-II-1831 - 1-VI-1846
256 Pius IX, bł. 16-VI-1846 - 7-II-1878
257 Leon XIII 20-II-1878 - 20-VII-1903
258 Pius X, św. 4-VIII-1903 - 20-VIII-1914
259 Benedykt XV 3-IX-1914 - 22-I-1922
260 Pius XI 6-II-1922 - 10-II-1939
261 Pius XII 2-III-1939 - 9-X-1958
262 Jan XXIII, św. 28-X-1958 - 3-VI-1963
263 Paweł VI 21-VI-1963 - 6-VIII-1978
264 Jan Paweł I 26-VIII-1978 - 28-IX-1978
265 Jan Paweł II, św. 16-X-1978 - 2-IV-2005
266 Benedykt XVI 19-IV-2005 - 28-II-2013
267 Franciszek od 13-III-2013